Poruchy učení

Datum: 17.9.2013
Beseda zaměřená na problematiku "specifické poruchy učení". Dozvíte se více o tom jak se porucha projevuje, jak můžete dítěti s poruchou pomoci zvládat školní nároky, jaké oblasti byste měli s dítětem více procvičovat a jakým způsobem.

Ve spolupráci s PhDr. Kateřinou Peškovou (speciální pedagog a rodinný poradce) vás srdečně zve na besedu na téma:

Poruchy učení

17. září od 10:00 do 12:00 hodin

Beseda zaměřená na problematiku "specifické poruchy učení".

  • dysortografie - pravopis
  • dysgrafie - písemný projev
  • dyskalkulie - počítání
  • dysmúzie - hudba
  • dyspinxie - kresba
  • dyspraxie - motorické funkce

Dozvíte se více o tom jak se porucha projevuje, jak můžete dítěti s poruchou pomoci zvládat školní nároky, jaké oblasti byste měli s dítětem více procvičovat a jakým způsobem.

letáček (PDF 549 kB)