Chci se stát partnerem

Spolek Naše Lány hledá partnery pro dlouhodobou spolupráci. Uvítáme nové partnery, kterým je blízké poslání a činnost spolku a kteří jsou ochotní svojí účastí přispět k naplnění poslání spolku.

Usilujeme o partnerství s jinými neziskovými organizacemi, úřady, školami a orgány státní správy a samosprávy, ale také o partnerství se soukromým sektorem, např. s místními podnikateli.

Patříte mezi firmy, které uvažují společensky odpovědně? Rádi byste spojili podporu dobré věci s propagací Vaší společnosti? Staňte se naším partnerem a sponzorem. Jakým způsobem nás můžete podpořit?

Finanční podporou

Všem kteří mají zájem podpořit činnost spolku a přispět tak na financování našeho záměru garantujeme průhledné hospodaření se svěřenými prostředky a jejich využití výhradně ke stanovenému účelu. Uvítáme jakékoliv dary od firem i fyzických osob. Přijetí každého daru potvrdíme na vyžádání darovací smlouvou. O hodnotu finančního daru věnovaného spolku lze snížit základ daně dle Zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.

Všechny dárce, kteří nám chtějí věnovat částku 3000,- Kč a více, prosíme o zaslání nezbytných údajů pro sepsání darovací smlouvy na e-mailovou adresu , abychom z daru nemuseli odvádět darovací daň.

Transparentní účet sdružení
2258009001/5500 pohyby na účtu

Materiální podporou

Dáváte přednost věcné podpoře? Podpořte naši činnost materiálním darem! I darem konkrétní věci můžete výrazně podpořit naše aktivity.

Poskytnutím služby

Jste firma, která nás může podpořit bezplatným poskytnutím služby? I darem konkrétní služby můžete výrazně podpořit naše aktivity.

Je všeobecně známo, že při podnikání je jednou z nejdůležitějších věcí propagace. Nejúčinnějším a u mnoha firem nejoblíbenějším způsobem zviditelnění firmy je sponzorování nějaké sportovní nebo kulturní akce, či celé činnosti zařízení pro děti a mládež.

Uvažujete-li o možnosti partnerství s námi, neváhejte nás prosím kontaktovat na . Děkujeme Vám.