Granty, dotace a příspěvky

Březen 2021 - Podána žádost na Obec Lány o příspěvek na provoz Domečku pro rok 2021 a akce spolku. Žádost byla schválena, získali jsme 32.000,- Kč.

 

Březen 2020 - Podána žádost na Obec Lány o příspěvek na provoz Domečku pro rok 2020 a akce spolku. Žádost byla schválena, získali jsme 30.000,- Kč.

Září 2020 - Podána žádost na Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí neinvestiční dotace z Grantového programu v oblasti podpory rodiny v roce 2021. Žádost byla schválena, získali jsme 314.529,- Kč.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Březen 2019 - Podána žádost na Obec Lány o příspěvek na provoz Domečku pro rok 2019 a akce spolku. Žádost byla schválena, získali jsme 35.000,- Kč.

Září 2019 - Podána žádost na Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí neinvestiční dotace z Grantového programu v oblasti podpory rodiny v roce 2020. Žádost byla schválena, získali jsme 291.373,- Kč.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Březen 2018 - Podána žádost na Obec Lány o příspěvek na provoz Domečku pro rok 2018 a akce spolku. Žádost byla schválena, získali jsme 35.000,- Kč.

Září 2018 - Podána žádost na Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí neinvestiční dotace z Grantového programu v oblasti podpory rodiny v roce 2019. Žádost byla schválena, získali jsme 331.730,- Kč.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Březen 2017 - Podána žádost na Obec Lány o příspěvek na provoz Domečku pro rok 2017 a akce spolku. Žádost byla schválena, získali jsme 35.000,- Kč.

Červen 2017 - Podána žádost k MAS Svatováclavsko, z.s. o poskytnutí grantu z programu Svatováclavská koruna 2017 na pořádání příměstských táborů v roce 2017. Žádost byla schválena, získali jsme 6.000,- Kč.

Září 2017 - Podána žádost na Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí neinvestiční dotace z Grantového programu v oblasti podpory rodiny v roce 2018. Žádost byla schválena, získali jsme 319.743,- Kč.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Září 2016 - Podána žádost na Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí neinvestiční dotace z Grantového programu v oblasti podpory rodiny v roce 2017. Žádost byla schválena, získali jsme 277.457,- Kč.

Březen 2016 - Podána žádost na Obec Lány o příspěvek na provoz Domečku pro rok 2016 a akce spolku. Žádost byla schválena, získali jsme 30.000,- Kč.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Říjen 2015 - Podána žádost na Úřad práce v Kladně o finanční podporu na jednoho pracovníka v Klubu pro rodiče a děti Domečku z registru nezaměstnaných Úřadu práce v Kladně - žádost byla pro období 11/2015-10/2016 schválena.

Září 2015 - Podána žádost na Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí neinvestiční dotace z Grantového programu v oblasti podpory rodiny v roce 2016. Žádost byla schválena, získali jsme 232.922,- Kč.

Únor 2015 - Podána žádost na Úřad práce v Kladně o finanční podporu na jednoho pracovníka v Klubu pro rodiče a děti Domečku z registru nezaměstnaných Úřadu práce v Kladně - žádost byla pro období 03/2015-10/2015 schválena.

Únor 2015 - Podána žádost na Obec Lány o příspěvek na provoz Domečku pro rok 2015 a akce spolku. Žádost byla schválena, získali jsme 30.000,- Kč.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Září 2014 - Podána žádost na Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí neinvestiční dotace z Grantového programu v oblasti podpory rodiny v roce 2015. Žádost byla schválena, získali jsme 165.202,- Kč.

Duben 2014 - Podána žádost na Úřad práce v Kladně o finanční podporu na jednoho pracovníka v Klubu pro rodiče a děti Domečku z registru nezaměstnaných Úřadu práce v Kladně - žádost byla pro období 05/2014-01/2015 schválena.

Únor 2014 - Podána žádost na Obec Lány o příspěvek na provoz Domečku pro rok 2014 a akce spolku. Žádost byla schválena, získali jsme 30.000,- Kč.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Září 2013 - Podána žádost na Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí neinvestiční dotace z Grantového programu v oblasti podpory rodiny v roce 2014. Žádost nebyla podpořena.

Březen 2013 - Podána žádost na Úřad práce v Kladně o finanční podporu na jednoho pracovníka v Klubu pro rodiče a děti Domečku z registru nezaměstnaných Úřadu práce v Kladně - žádost byla pro období 04/2013-11/2013 schválena.

Únor 2013 - Podána žádost na Obec Lány o příspěvek na provoz Domečku pro rok 2013 a akce sdružení. Žádost byla schválena, získali jsme 30.000,- Kč.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Září 2012 - Podána žádost na Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí neinvestiční dotace z Grantového programu v oblasti podpory rodiny v roce 2013. Žádost byla schválena, získali jsme 138.600,- Kč.

Říjen 2012 - Podána žádost na Úřad práce v Kladně o finanční podporu na jednoho pracovníka v Klubu pro rodiče a děti Domečku z registru nezaměstnaných Úřadu práce v Kladně - žádost byla pro období 10/2012-02/2013 schválena.

Únor 2012 - Podána žádost na Obec Lány o příspěvek na provoz Domečku pro rok 2012. Žádost byla schválena, získali jsme 30.000,- Kč.

Březen 2012 - Podána žádost na Úřad práce v Kladně o finanční podporu na jednoho pracovníka v Klubu pro rodiče a děti Domečku z registru nezaměstnaných Úřadu práce v Kladně - žádost byla pro období 04-09/2012 schválena.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Únor 2011 - Podána žádost na Obec Lány o příspěvek na činnost sdružení pro rok 2011. Žádost byla podpořena, získali jsme 30.000,- Kč.

Červen 2011 - Podána žádost na Úřad práce ČR o finanční podporu na jednoho pracovníka v Klubu pro rodiče a děti Domečku z registru nezaměstnaných Úřadu práce v Kladně - žádost byla pro rok 2011 schválena.

Září 2011 Podána žádost na Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí neinvestiční dotace z Grantového programu v oblasti podpory rodiny v roce 2012. Žádost byla schválena, získali jsme 75.180,- Kč.

Červen 2011 - Podána žádost na Úřad práce ČR o finanční podporu na jednoho pracovníka v Klubu pro rodiče a děti Domečku z registru nezaměstnaných Úřadu práce v Kladně- žádost byla pro rok 2011 schválena.

Prosinec 2011 - Podána žádost na Krajský úřad Středočeského kraje o poskytnutí neinvestiční dotace ze Středočeského fondu životního prostředí a zemědělství v roce 2012 na kroužek Jdeme na to od lesa. Žádost byla schválena, získali jsme 19.510,- Kč.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Únor 2010 - Podána žádost na Obec Lány o příspěvek na činnost sdružení pro rok 2010. Žádost byla podpořena, získali jsme 32.000,- Kč.

Květen 2010 - Podána žádost na Úřad práce v Kladně o finanční podporu na jednoho pracovníka v Klubu pro rodiče a děti Domečku z registru nezaměstnaných Úřadu práce v Kladně - žádost byla pro rok 2010/2011 schválena.

Září 2010 Podána žádost o poskytnutí dotace na Ministerstvo práce a sociálních věcí - Grantové programy nestátnímu neziskovému subjektu v oblasti podpory rodiny v roce 2011. Žádost byla schválena, získali jsme 114.369,- Kč.

Prosinec 2010 - Podána žádost na Krajský úřad Středočeského kraje o poskytnutí neinvestiční dotace ze Středočeského Humanitárního fondu v roce 2011. Žádost nebyla podpořena.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prosinec 2009 - Podána žádost na Krajský úřad Středočeského kraje o poskytnutí neinvestiční dotace ze Středočeského Humanitárního fondu v roce 2010. Žádost byla schválena, získali jsme 42.230,- Kč.

Prosinec 2009 -
Podána žádost na Krajský úřad Středočeského kraje o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu sportu a mládeže v roce 2010. Žádost byla schválena, získali jsme 22.500,- Kč.

Září 2009 - Podána žádost o poskytnutí dotace na Ministerstvo práce a sociálních věcí - Grantové programy nestátnímu neziskovému subjektu v oblasti podpory rodiny v roce 2010. Žádost byla schválena, získali jsme 113.400,- Kč.

Březen 2009 - Podána žádost o grant k Nadaci pro radost na podporu volného času dětí a mládeže. Žádost nebyla podpořena.

Březen 2009 - Podána žádost o Minigrant Veolia na Projekt - Les není skládka. Žádost nebyla podpořena.

Únor 2009 - Podána žádost na Obec Lány o příspěvek na činnost sdružení pro rok 2009. Žádost byla podpořena, získali jsme 24.000,- Kč.

Leden 2009 - Podána žádost na Úřad práce v Kladně o finanční podporu na jednoho pracovníka v Klubu pro rodiče a děti Domečku z registru nezaměstnaných Úřadu práce v Kladně - žádost byla schválena.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Říjen 2008 - Podána žádost na Krajský úřad Středočeského kraje - Fond sportu a volného času pro rok 2009. Žádost nebyla podpořena.

Říjen 2008 - Podána žádost o poskytnutí neinvestiční finanční dotace z Humanitárního fondu Středočeského kraje na sociální oblast v roce 2009 - žádost byla schválena, získali jsme 30.000,- Kč.

Září 2008 - Podána žádost o poskytnutí dotace na Ministerstvo práce a sociálních věcí - Grantové programy nestátnímu neziskovému subjektu v oblasti podpory rodiny v roce 2009 - žádost byla schválena, získali jsme 112.749,- Kč.

Září 2008 - Podána žádost o grant do grantového programu Procter&Gamble pro mateřská centra na rozvoj služeb v Domečku (na pořízení přenosného PC, počítačového nábytku, připojení na internet a výukového softwaru). Projekt nebyl vybrán.

Duben 2008 - Podána žádost o Minigrant Veolia na Projekt - Les není skládka aneb třiďme odpad - má to smysl! Projekt nebyl vybrán.

Březen 2008 - Podána žádost na Úřad práce v Kladně o finanční podporu na jednoho pracovníka v Klubu pro rodiče a děti Domečku z registru nezaměstnaných Úřadu práce v Kladně. Žádost byla pro rok 2008 schválena.

Únor 2008 - Podána žádost na Obec Lány o příspěvek na činnost sdružení v roce 2008 - žádost byla schválena, získali jsme 20.000,- Kč.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Listopad 2007 - Podána žádost na Krajský úřad Středočeského kraje - Fond sportu a volného času na rok 2008 - žádost byla schválena, získali jsme 10.000,- Kč.

Říjen 2007 - Podána žádost o poskytnutí dotace na Ministerstvo práce a sociálních věcí - Grantové programy nestátnímu neziskovému subjektu v oblasti podpory rodiny v roce 2008 - žádost byla schválena, získali jsme 80.535,- Kč.

Říjen 2007 - Žádost o poskytnutí neinvestiční finanční dotace z Humanitárního fondu Středočeského kraje na sociální oblast v roce 2008 - žádost byla schválena, získali jsme 35.000,- Kč.

Leden 2007 - Podána žádost na Obecní úřad Lány o příspěvek na činnost sdružení v roce 2007 - žádost byla schválena, získali jsme 22.000,- Kč.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. čtvrtletí 2006 - Podána žádost na Nadaci ČEZ o finanční příspěvek na výměnu oken na galerii a pořízení makrolonových desek na zabezpečení balkonů - žádost nebyla podpořena.

4. čtvrtletí 2006 - Podána žádost na Nadaci Divoké husy - žádost byla schválena. Nadace zdvojnásobila výtěžek z benefiční Maškarní merendy, kterou jsme uspořádali dne 10.2.2007. Získali částku 32.987,- Kč.

Říjen 2006 - Podána žádost na Krajský úřad Středočeského kraje - Fond sportu a volného času pro rok 2007. Žádost byla schválena, získali jsme 20.000,-Kč.