Partneři projektu

Spolek Naše Lány je nezisková organizace a její fungování není možné bez podpory sponzorů, drobných dárců, obětavé práci dobrovolníků a finančních prostředků získaných z grantových, příspěvkových a dotačních řízení.  Na pokrytí ostatních nákladů si musíme vydělat sami - proto vybíráme v Domečku vstupné, kurzovné, půjčovné, prodáváme naše výrobky a jsme vděčni za všechny dobrovolné příspěvky. Děkujeme všem, kteří podpořili naši činnost formou finančních nebo materiálních darů a služeb.

Finanční prostředky ve prospěch Domečku shromažďujeme na transparentním účtu spolku Naše Lány 2258009001/5500 s variabilním symbolem 2007. Přijetí každého daru potvrdíme darovací smlouvou. O hodnotu finančního daru věnovaného spolku lze snížit základ daně dle Zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.

Hospodaření s financemi je možné sledovat na webových stránkách spolku nebo se s nimi seznámit na veřejné valné hromadě spolku, která se koná 1x ročně.

Svatováclavsko
MPSV CIT
 MPSV

Aktivity projektu Domeček - Klub pro rodiče a děti jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV.

Rok 2019

DREXX, s.r.o. Lány
Frajer Lukáš, Lány
Chalupová Ivana
Kartonie, s.r.o., Praha
MAS Svatováclavsko
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Obec Lány
Štíbr Jan, Lány
TOPINFO, s.r.o. Praha
TJ Sokol Lány
www.kancelarskepotrebyonline.cz

Všem dárcům patří naše upřímné poděkování.

Rok 2018

DREXX, s.r.o. Lány
Chalupová Ivana
Kartonie, s.r.o., Praha
MAS Svatováclavsko
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Obec Lány
TOPINFO, s.r.o. Praha
TJ Sokol Lány
www.kancelarskepotrebyonline.cz

Všem dárcům patří naše upřímné poděkování.

Rok 2017

DREXX, s.r.o. Lány
Hořejší s.r.o., Slaný
Chalupová Ivana
Kartonie, s.r.o., Praha
MAS Svatováclavsko
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Obec Lány
TOPINFO, s.r.o. Praha
TJ Sokol Lány
http://www.kancelarskepotrebyonline.cz/

Všem dárcům patří naše upřímné poděkování.

Rok 2016

DREXX, s.r.o. Lány
Hořejší s.r.o., Slaný
Chalupová Ivana
Kartonie, s.r.o., Praha
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Obec Lány
TOPINFO, s.r.o. Praha
TJ Sokol Lány
Úřad práce České republiky - krajské pobočky v Příbrami
http://www.kancelarskepotrebyonline.cz/

Všem dárcům patří naše upřímné poděkování.

Rok 2015

DREXX, s.r.o. Lány
František Tůma, Lány
Hořejší s.r.o., Slaný
Kartonie, s.r.o., Praha
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Obec Lány
TOPINFO, s.r.o. Praha
TJ Sokol Lány
Úřad práce České republiky - krajské pobočky v Příbrami
http://www.kancelarskepotrebyonline.cz/

Všem dárcům patří naše upřímné poděkování.

Rok 2014


DREXX, s.r.o. Lány
Hořejší s.r.o., Slaný
Chalupová Ivana, Mortimer English Club Lány
Kartonie, s.r.o., Praha
Obec Lány
TOPINFO, s.r.o. Praha
TJ Sokol Lány
Úřad práce České republiky - krajské pobočky v Příbrami

Všem dárcům patří naše upřímné poděkování.

Rok 2013

DREXX, s.r.o. Lány
František Tůma, Lány
Hořejší s.r.o., Slaný
Kartonie, s.r.o., Praha
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Obec Lány
TOPINFO, s.r.o. Praha
TJ Sokol Lány
Úřad práce České republiky - krajské pobočky v Příbrami
Ing. Petr Smutný, Uhelná Příbram

Všem dárcům patří naše upřímné poděkování.

Rok 2012

AFFinity Media s.r.o., Praha
DREXX, s.r.o. Lány
EKO - KOM, a. s.
Kartonie, s.r.o., Praha
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Obec Lány
TOPINFO, s.r.o. Praha
TJ Sokol Lány
Úřad práce v Kladně
Středočeský kraj

Všem dárcům patří naše upřímné poděkování.

Rok 2011

AFFinity Media s.r.o., Praha
DREXX, s.r.o. Lány
EKOLOGIE, s.r.o. Lány
EKO - KOM, a. s.
Kartonie, s.r.o., Praha
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Obec Lány
TOPINFO, s.r.o. Praha
TJ Sokol Lány
Úřad práce v Kladně
František Tůma, Lány
Ivana Píšová, Lány

Všem dárcům patří naše upřímné poděkování.

Rok 2010

AFFinity Media s.r.o., Praha
DREXX, s.r.o. Lány
EKOLOGIE, s.r.o. Lány
FALKE, s.r.o. Praha 6
Kartonie, s.r.o., Praha
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Obec Lány
Středočeský kraj
TOPINFO, s.r.o. Praha
TJ Sokol Lány
Úřad práce v Kladně

Všem dárcům patří naše upřímné poděkování.

Rok 2009

 
 
 

Affiniti Media, s.r.o., Praha
DREXX s.r.o., Lány
EKOLOGIE s.r.o., Lány
Barbora Rovná, Lány
Kartonie, s.r.o., Praha
Obec Lány
TJ Sokol Lány
Středočeský kraj
TOPINFO s.r.o., Praha
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Úřad práce v Kladně
František Tůma, Lány
Moravec Milan, Lány

Všem dárcům patří naše upřímné poděkování.

Rok 2006-2008

Affiniti Media, s.r.o., Praha
Baldýnská Helena, Nové Strašecí
Josef Barša Josef – Adsum, Unhošť
Bechyně Antonín, Lány
Bechyně Antonín ml., Lány
Bechyně s.r.o., Lány
Brezíkovi Marie, Filip a David, Lány
České lupkové závody a.s.
Drastilovi Josef, Jana a Jakub, Lány
DREXX s.r.o., Lány
Dzurcová Brázdilová Simona, Lány
ECO - JURIS s.r.o., Kladno
EKOLOGIE s.r.o.
Fenclová Barbora, Lány
Frolíkovi Martin, Terezie a Gábina, Lány
Hořejší Martina, Adam a Miroslav, Lány
Hořejší Václav ITOS Slaný
Chalupovi Petr a Ivana, Lány
Jarošová Marie, Lány
Kartonie s.r.o.
Kotzinovi Jana, Klára, Lukáš a Jan, Lány
Krátká Dagmar, Kateřina a Josef, Vašírov
Mladá fronta a.s.
Matějková Renata, Lány
Mikesková Magdalena, Rakovník
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Moravcová Hana a Milan, Lány
Nadace Divoké Husy
Novák Vladimír, Lány
Obec Bratronice
Obec Lány
Pisskovi Katarina, Karolína a Marian, Lány
PRAGOPERUN spol. s.r.o., Praha 9
Pražská vydavatelská společnost s.r.o.
Sekretová Růžena, Lány
Soukupovi Markéta a Pavel, Lány
Středočeský kraj
Šulcovi Veronika, Matýsek a Jan, Lány
Manželé Taranzovi, Lány
TJ Sokol Lány
TOPINFO s.r.o., Praha
Ulmanovi Anna, Anička a Michal, Lány
Úřad práce v Kladně
Vlastenecko - dobročiná obec baráčníků Lány - Vašírov

Všem dárcům patří naše upřímné poděkování.