O nás

Jsme nezisková organizace, která vznikla z iniciativy lánských občanů, kteří se chtějí aktivně podílet na rozvoji obce a dali si za cíl posílit prorodinné aktivity v obci Lány a Vašírov.  Spolek se věnuje pořádání kulturních, sportovních a společenských aktivit zaměřených na posílení role rodiny ve společnosti. Stěžejním projektem spolku je provozování Klubu pro rodiče a děti Domeček a řada menších tematicky zaměřených projektů.

Transparentní účet spolku - 2258009001/5500 pohyby na účtu

Chceme, aby financování našich aktivit bylo průhledné, proto jsme si zvolili tzv. transparentní bankovní účet vedený u Raiffeisenbank a.s. Každý má možnost nahlédnout do našich příjmů a výdajů a přesvědčit se tak o výši darů jednotlivých sponzorů i o našich výdajích.

Informujeme veřejnost

O naší činnosti a projektech se snažíme maximálně informovat veřejnost a především lánské a vašírovské občany. A to prostřednictvím vlastních internetových stránek, propagačních materiálů, které částečně získáváme jako sponzorské dary, na internetu www.lany.cz a prostřednictvím Lánského zpravodaje Obecního úřadu v Lánech.