Dětské hřiště

Projekt obnovy dětského hřiště u Židovského rybníka v Lánech aneb Zákaz hraní na silnici

Nové toaleta pro dětské hřiště a veřejnost

V červnu 2015 byla otevřena nová toaleta pro veřejnost v přístavbě hasičské zbrojnice, která je k dispozici návštěvníkům dětského hřišti (nahradila mobilní toaletu). Na plánování a na konzultacích při realizaci se podíleli členové našeho spolku. Toaleta je vybavena antivandal vybavením a přebalovacím pultem pro malé děti. Otevřena bude od května do října.

Stromy na hřišti

Všechny lípy prošly auditem stromů a byly správně ošetřeny. Jedna lípa musela být odstraněna. V roce 2012 byly vysazeny tři nové lípy. V roce 2015 byly vysazeny další dvě nové lípy na hřišti. S další výsadbou počítáme i v následujících letech.

Mobilní toaleta

Již několik let je v době od května do září návštěvníkům hřiště k dispozici mobilní toaleta. Snažíme se tak zvýšit komfort návštěvníků a předcházet znečišťování hřiště i jeho blízkého okolí. Mobilní toaleta byla do roku 2010 hrazena z rozpočtu obce Lány. V letech 2011 a 2012 zafinancovalo zapůjčení mobilní toalety naše občanské sdružení z výtěžku akce „Lánský den plný her" a z výdělku z ostatních menších akcí (např. prodejní stánek na Lánských letních slavnostech).

Pryžové dopadové plochy

Během akcí „Lánský den plný her" v letech 2009 a 2010 se nám podařilo shromáždit částku 28 tisíc korun, kterou jsme věnovali obci Lány na pořízení pryžové dopadové plochy ke skluzavce pro nejmenší děti a k pružinovému domečku. Nové pryžové dopadové plochy Obec Lány spolufinancovala a realizovala na podzim roku 2010.

Na celém dětském hřišti byly při rekonstrukci pořízeny dopadové plochy z drobných oblázků (z kačírku). Přestože jsou funkční a plní zamýšlený účel, způsobují nemalé problémy s údržbou trávníku. Děti totiž úmyslně i neúmyslně kamínky přemisťují mimo dopadové plochy, především do trávníku. Tím se sekání a údržba trávníku stává náročnější. Proto bychom rádi postupně přeměnili i zbývající dopadové plochy z kačírku v jejich mnohem praktičtější (ale bohužel dražší) pryžovou variantu.

Závlahový systém

Na podzim roku 2008 jsme uskutečnili další plánovanou etapu obnovy dětského hřiště. Nashromáždili jsme dostatek finančních prostředků - celkem 72.292 ,- Kč na instalaci závlahového systému pro trávník na hřišti. Na instalaci závlahového systému se podílela z rozpočtu Obec Lány, která uhradila náklady na vybudování podzemní šachty pro uložení čerpadla a zajistila napojení na přívod elektrické energie.

Proč lánské dětské hřiště potřebuje závlahový systém? Hřiště je lemováno vzrostlými stromy, které poskytují příjemný úkryt před sluncem, ale současně brání při dešti zavlažování trávníku. Plochy na hřišti je velmi namáhány a zejména v letním období trpí suchem. Trávník rychle zasychá, nemá možnost regenerace a objevují se vyšlapaná místa, spálená od slunce. Věříme, že nám závlahový systém pomůže udržet trávníkv dobré kondici, aby si děti hrály na trávě nikoli v prachu nebo v blátě. Pořízení závlahového systému nám umožnilo také sousedství obecního Židovského rybníka. Za vodu k zalévání proto draze neplatíme.

Dětské hřiště

Již v roce 2007 po slavnostním otevření dětského hřiště došlo k jeho vrácení do správy majiteli Obci Lány. Naše sdružení zajišťuje,s pomocí veřejnosti, jarní a podzimní brigády nebo jinou výpomoc, o kterou jsme požádáni. Není však v našich silách a především finančních možnostech se o hřiště starat. V březnu 2009 byl majetek sdružení, týkající se dětského hřiště, darován Obci Lány.

Projekt obnovy dětského hřiště u Židovského rybníka v Lánech aneb Zákaz hraní na silnici (1.6.2006)

Tento projekt byl zpracován členy občanského sdružení NAŠE LÁNY ve spolupráci s místním Obecním úřadem. Svou pomocí přispěli i další občané naší obce.

Není nutné hledat plochu, kde hřiště vybudovat. Plocha stávajícího dopravního a dětského hřiště je vhodná z mnoha důvodů: je obklopena vzrostlými stromy, které chrání před prudkým sluncem, je v centru obce, leží na pozemku Obecního úřadu Lány a je oplocená.

viz PDF PDF 916 kBVýpis z katastru nemovitostí

   

S ohledem na současný stav a původní dispozici hřiště, s přihlédnutím k rozloze pozemku, po opakovaných diskuzích s lánskými maminkami, za spolupráce s panem Jaromírem Doležalem, paní Martinou Moravcovou a obecním zastupitelstvem byl vytvořen níže zdokumentovaný podrobný projekt obnovy dětského hřiště.

Jednali jsme s několika renomovanými dodavateli herních prvků pro dětská hřiště. Absolvovali jsme návštěvy obcí ve Středočeském kraji, abychom si vytvořili reálnou představu o vhodnosti jednotlivých prvků a vyslechli si zkušenosti místních obecních úřadů s budováním i následným provozem moderních dětských hřišť. Snahou bylo poučit se z chyb při podobných realizacích a vyhovět potřebám dětí i rodičů. Aby bylo možno zrealizovat tento projekt a vybudovat nové hřiště pro děti, poskytne Obecní úřad Lány zmiňovaný pozemek, část finančních prostředků a další součinnost. Kromě běžného využití chceme pořádat na hřišti a v jeho okolí různé akce pro děti.

   

Projekt respektuje všechny aktuálně platné normy a předpisy, největší pozornost jsme věnovali bezpečnosti a funkčnosti prvků. Zde můžeme zmínit například účinné dopadové zóny do sypkého materiálu kolem jednotlivých prvků, pro maximální ochranu dětí před úrazem. Hřiště bude vybaveno certifikovanými herními prvky tuzemské firmy Tomovy parky s.r.o. podle ČSN EN 1176. Tato firma vyrábí a instaluje originální prvky z kvalitního akátového dřeva a jiných cenných listnáčů. Reference z minulých let na několik projektů v našem okolí: Kladno - Sletiště, Kladno – Sítenské údolí, Horní Bezděkov, Unhošť, Dolany, Braškov, Smečno a samozřejmě mnoho dalších po celé ČR.


Studie hřiště

LEGENDA

1. Hlavní vstup
2. Lavice se stolkem
3. Odpadkový koš
4. Info panel
5. Domek na pružinách Péráčkův domeček
6. Osvětlení
7. Mostek kláda na řetězu
8. Vánoční strom
9. Trojhrazda
10. Houpadlo pružinové Koník, Kačenka, Pes
11. Lavička s područkami
12. Přelízka Bidýlko
13. Malovací domek Kulihrášek
14. Pískoviště Sluníčko s plachtou 4x4 m
  15. Dvojhoupačka pro malé děti (sedák s ohrádkou)
16. Skluzavka na svah Šupinka pro nejmenší
17. Hrad Bumbálec sestava s lanovkou
18. Houpačka kládová
19. Jízdní dráha - asfalt
20. Stojan na kola
21. Šestistěn lezecí Šapitó
22. Dvojhoupačka pro větší děti
23. Altán šestiboký Lovecký
24. Technický vjezd
25. Příležitostný vstup
26. Živý plot
27. Jarní strom

ROZDĚLENÍ DO SEKTORŮ

prostor pro děti do 6 let
prostor pro děti nad 6 let
dopravní hřiště v kombinaci s herními prvky pro děti nad 6 let

Jednotlivé sektory budou od sebe odděleny dřevěným nebo živým plotem a terénními vyvýšeninami, abychom mohli účinně regulovat pohyb dětí a zajistili tak vyšší bezpečnost.

ČASOVÝ HARMONOGRAM PROJEKTU

06-07/2006 Uzavření hřiště pro veřejnost, bezpečnostní a zdravotní řez na stávající zeleni, odstranění nevyhovující zeleně, odstranění starých herních prvků, vyčištění prostoru hřiště.
07-08/2006 Provedení zemních prací (příprava prostoru pro herní prvky, příprava pro nové veřejné osvětlení, redukce rozsahu a oprava asfaltových povrchů, úpravy terénu, návoz zeminy), montáž osvětlení.
08-09/2006 Instalace herních prvků a laviček, návoz a rozprostření dopadového materiálu a písku do pískoviště, konečná modeláž terénu, výsadba nové zeleně, výsev travních ploch.
03-04/2007 Oprava plotu, zpracování provozního a návštěvního řádu hřiště.
05/2007 Slavnostní otevření hřiště.

FINANČNÍ ROZPOČET PROJEKTU

Rozpočet na realizaci záměru se pohybuje kolem jednoho milionu korun a je naprosto zřejmé, že bez finanční podpory místních občanů, bez pomoci firem z okolí, bez štědrých sponzorů a případných dotací není možné projekt rychle a úspěšně zrealizovat.

Stále oslovujeme nové potenciální sponzory a dárce, kteří by mohli pomoci zafinancovat nebo fyzicky provést určité práce, případně poskytnout materiální podporu. Z tohoto důvodu je uvedený rozpočet pouze orientační a neustále se vyvíjí. Samozřejmě také průběžně reagujeme na podněty našich spoluobčanů a snažíme se projekt vylepšovat. Uvítáme i Vaše podněty.

I přes všechny překážky začneme s realizací hřiště na jaře roku 2006 a v závislosti na dostupných finančních prostředcích uskutečníme příslušné etapy.

JAKÁKOLIV DAROVANÁ ČÁSTKA NÁS POSUNE O KROK BLÍŽE KE ŠTĚSTÍ MÍSTNÍCH DĚTÍ!

Našemu sdružení se podařilo ve spolupráci s Obecním úřadem Lány získat na tento projekt dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj a dotaci z Krajského úřadu Středočeského kraje. Celková výše takto získaných prostředků činí 425.000,- Kč. Jako sdružení se s tímto projektem také účastníme různých grantových řízení u vybraných nadací. Podrobnosti o naší činnosti najdete na www.lany.cz.

PDF PDF 145 kBNávrh úpravy okolí

Pokud budeme úspěšní a podaří se realizace výše popsaného projektu, rádi bychom pokračovali v podobných projektech. Chcete se k nám přidat, podpořit naše úsilí. Není Vám lhostejné, v jakém prostředí žijete? Rádi byste pomohli a nevíte jak? Kontaktujte nás na adrese: budeme se těšit.

POMOZTE NÁM I VY

KONTAKTY
NAŠE LÁNY, z.s. 
Jana Drastilová, tel. 724 265 092
Martina Hořejší, tel. 732 770 797