Beseda - pozitivní rodičovství

Datum: 15.4.2015
Zveme Vás na kurz efektivního rodičovství. Průvodcem a rádcem nám bude v úterý 26. května 2015 od 10:00 do 12:00 hodin PhDr. Kateřina Pešková (speciální pedagog, rodinný poradce a terapeut).

Chcete se ujistit o svém pojetí výchovy? Přijďte načerpat nové síly a energii k plnění jedné z nejnáročnějších životních rolí „být dobrým rodičem svým dětem".

  • Výchovné styly (demokratický – pozitivní rodičovství, autoritářský, liberální nezájem, liberální – opičí láska)
  • Vzájemný respekt a úcta mezi rodičem a dítětem
  • Rovnost rodičů a dětí jako lidských bytostí
  • Svoboda úměrná věku dítěte v rámci předem stanovených hranic a pravidel
  • Nutnost nést důsledky svých rozhodnutí
  • Naslouchání
  • Povzbuzování a podpora zaměřené na snahu a ne na výkon

Aktivity projektu „Klub pro rodiče a děti - Domeček" jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv a dětí MPSV.