Valná hromada spolku Naše Lány

Datum: 13.9.2015
se koná v neděli 13. září 2015 od 16:00 hodin v herně Domečku (lánské sokolovna, 1. patro). Všichni členové, podporovatelé a sympatizanti jsou vítáni.

Program valné hromady:

  • prezence a zahájení valné hromady
  • kontrola usnášeníschopnosti
  • volba předsedajícího valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu
  • předložení Výroční zprávy o činnosti a hospodaření v roce 2014
  • výše členských příspěvků a termín jejich úhrady pro rok 2015
  • projednání a schválení úkolů a programu spolku pro rok 2015
  • interaktivní stanoviště na naučné stezce Lesní správy Lány
  • návrh rozpočtu pro rok 2015
  • Diskuze