Beseda na téma Poruchy učení

Datum: 21.10.2015
ve středu 21. října od 10:00 do 12:00 hodin s PhDr. Kateřinou Peškovou, speciálním pedagogem, rodinným poradcem a terapeutem

Budeme si povídat o tom, jak se porucha projevuje, jak mužete díteti pomoc
zvládat školní nároky, jaké oblasti byste meli s dítetem procvicovat a jakým
zpusobem. Jak odhalit poruchu v predškolním veku? Co delat, když si nejste
jistí? Prijdte mezi nás.

● Syndrom ADD - porucha pozornosti
● Syndrom ADHD - porucha pozornosti s hyperaktivitou
● Dyslexie - ctení
● Dysortografi e - pravopis
● Dysgrafi e - písemný projev
● Dyskalkulie - pocítání
● Dysmúzie - hudba
● Dyspinxie - kresba
● Dyspraxie - motorické funkce

Beseda - Poruchy učení (PDF 1,4 MB)