Pozvánka na valnou hromadu spolku Naše Lány

Datum: 24.1.2016

Vážení členové spolku,

dovoluji si Vám tímto oznámit, že VALNÁ HROMADA spolku Naše Lány se koná v neděli 24. ledna 2016 od 16:00 hodin v restauraci Fontána s následujícím programem.

  • Prezence a zahájení VH
  • Kontrola usnášeníschopnosti
  • Volba předsedajícího valné hromady, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  • Předložení Výroční zprávy o činnosti a hospodaření v roce 2015
  • Výše členských příspěvků a termín jejich úhrady pro rok 2016
  • Projednání a schválení úkolů a programu spolku pro rok 2016
  • Návrh rozpočtu pro rok 2016
  • Diskuze

Těším se na Vás i Vaše nápady a návrhy.

Jana Drastilová