Beseda Jsem dobrý rodič?

Datum: 19.4.2016
v úterý 19. dubna od 10:00 do 12:00 hodin s PhDr. Kateřinou Peškovou (rodinný poradce, terapeut, speciální pedagog).

Dítě se po narození aktivně vztahuje ke „svým dospělým“ a na základě jejich odezvy se tvoří různé typy citové vazby. Kvalita této vazby pak ovlivňuje celoživotní nastavení poměru důvěry a nedůvěry k okolnímu světu a lidem.
Beseda bude zaměřená na jednotlivé body vývoje citové vazby mezi dítětem a rodičem. Na možnosti příznivého posilování i případná úskalí a negativní vlivy, které mohou bezpečnému připoutání bránit.

Vysvětlíme si termíny: DOST DOBRÝ RODIČ a ATTACHMENT.

Aktivity projektu „Klub pro rodiče a děti - Domeček“ jsou podpořeny z dotačního pro-gramu Rodina a ochrana práv a dětí MPSV.