Odborné poradny v Domečku

Datum: 20.4.2016
v oblasti sociální, laktačního poradenství, personálního a mzdového poradenství, právní poradenství, rodinné poradenství a senior poradenství.

PORADNY V DOMEČKU – nejpozději od května budeme v Domečku nabízet více druhů odborných poraden. V současné době Domeček nabízí, po celou svou otevírací dobu. Za návštěvu poradny nic neplatíte, její náklady jsou hrazeny ze zmiňované dotace (zpravidla 3 konzulatce). V době návštěvy poradny Vám nabízíme bezplatné pohlídání dětí v Domečku. Konzulatce probíhají diskrétně za zavřenými dveřmi v klubovně Domečku v případě pěkného počasí třeba i na hřišti za sokolovnou, pokud si to budete přát. Časy a dny v tuto chvíli ladíme. Zveřejníme je co nejdříve přímo v Domečku i na našich internetových stránkách www.naselany.cz pod odkazem Domečku.

Sociální poradenství v oblasti sociálních dávek a pomoci v hmotné nouzi a s tím spojené formulářové poradenství, které vede Simona Piskláková. Toto poradenství zůstane zachováno a díky získané dotaci se v tomto roce přidají i další poradny.

Laktační poradenství povede laktační poradkyně Věra Lintymerová a zodpoví všechny Vaše dotazy ohledně přípravy na kojení, režimu kojení, správného přisátí a polohy, přibývání na váze i odstavování miminka. Případně dotazy týkající se péče o miminko po porodu. Individuální návštěvy v domácnosti si klienti hradí částečně sami.

Personální a mzdové poradenství povede personalista Magda Žižková, DiS. Zodpoví dotazy zaměřené na návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené, pracovní úvazky a poměry, čerpání dovolené, nemocenské dávky, pracovní úrazy a nemoci z povolání, zpracování daní a daňového přiznání, kontrola výpočtu mzdy, bonusy a příplatky, placení zdravotního pojištění atd.

Právní poradenství pro rodiny povede Mgr. Kristýna Spalová. Přijít můžete s dotazy v oblasti civilního práva, tj. občanského a obchodního práva, včetně rodinného práva, dědictví a závazků. Případně doporučíme odborníky, kteří se na danou oblast specializují např. trestní nebo správní právo.

Rodinné poradenství (individuální, párové nebo rodinné konzultace, psychoterapie) a Pedagogicko psychologické poradenství povede PhDr. Kateřina Pešková. Poradna je určena osobám, které řeší osobní, vztahové nebo pracovní problémy a potřebují získat nadhled. Pro rodiče, kteří potřebují poradit v oblasti školní úspěšnosti, zralosti dětí, specifických poruch učení, výchovných problémů atd.

Senior poradenství je určené přímo seniorům nebo osobám pečujícím o závislé členy v rodině. Poradnu povede Soňa Jelínková a pomůže Vám se zorientovat se v nabídce odborných sociálních služeb pro seniory (pečovatelská služba, odlehčovací služby, denní centra, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem atd.) nebo v oblasti různých sociálních příspěvků poskytovaných uvedeným skupinám.

Pokud máte o některou z poraden zájem (zn. spěchá), neváhejte prozatím kontaktovat mne 724 265 092 Jana Drastilová a konzultaci domluvíme obratem.