Beseda - Potřeby dítěte, odměny a tresty

Datum: 27.9.2016
s PhDr. Kateřinou Peškovou v úterý 27. září 2016 od 10:00 do 12:00 hodin.

Co jsou to lidské potřeby a jak jsme k jejich naplňování my i dítě geneticky vybaveni. Mluvit budeme o potřebách fyzických i psychických, věnovat se budeme konkrétním způsobům jejich uspokojování a možným úskalím, která se přitom mohou objevit. Věnovat se také budeme problematice odměn a trestů ve výchově dětí - zda a v jakých situacích je používat, jaká jsou pozitiva a úskalí těchto výchovných prostředků.

  • Osobnost dítěte.
  • Význam a druhy odměn.
  • Svoboda úměrná věku dítěte v rámci předem s tanovených hranic a pravidel.
  • Nutnost nést důsledky svých rozhodnutí.
  • Hyperaktivní dítě nebo malý zlobil?