Valná hromada sdružení Naše Lány

Datum: 29.1.2011
bude v sobotu 29. ledna 2011 od 15.00 hodin v restauraci Hotelu Classic v Lánech (salónek s krbem).

VALNÁ HROMADA občanského sdružení Naše Lány se bude konat v sobotu 29. ledna 2011 od 15.00 hodin v restauraci Hotelu Classic v Lánech (salónek s krbem).

Program valné hromady:

  • Prezence a zahájení valné hromady
  • Přivítání hostů
  • Představení nových členů sdružení
  • Kontrola usnášeníschopnosti
  • Volba předsedajícího valné hromady, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  • Předložení Výroční zprávy o činnosti a hospodaření v roce 2010
  • Výše členských příspěvků a termín jejich úhrady pro rok 2011
  • Projednání a schválení úkolů a programu sdružení pro rok 2011
  • Návrh rozpočtu pro rok 2011
  • Diskuze


Těším se na Vás i Vaše nápady a návrhy.
Jana Drastilová, předseda
NAŠE LÁNY, občanské sdružení