Valná hromada spolku Naše Lány

Datum: 9.4.2017
se koná v neděli 9. dubna 2016 od 14:30 hodin v Domečku v 1. patře lánské sokolovny. Členové, příznivci a sympatizanti budete vítáni.

Program valné hromady:

  • Prezence a zahájení VH
  • Kontrola usnášeníschopnosti
  • Volba předsedajícího valné hromady, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  • Předložení Výroční zprávy o činnosti a hospodaření v roce 2016
  • Volba výboru spolku na další 3 roky
  • Volba kontrolní komise spolku na další 3 roky
  • Výše členských příspěvků a termín jejich úhrady pro rok 2017
  • Projednání a schválení úkolů a programu spolku pro rok 2017
  • Návrh rozpočtu pro rok 2017
  • Diskuze