Beseda partnerské vztahy

Datum: 24.10.2017
v úterý 24. října 2017 s PhDr. Kateřinou Peškovou od 10:00 do 12:00 hodin.

Každý pár prochází během společného soužití různými krizovými situacemi. Některé z nich jsou dány zákonitě - vývojově tj. procházejí jimi všechny páry (společná domácnost, narození dítěte, opadnutí zamilovanosti...), některé jsou specifi cké pro daný pár. Všechny ovšem ovlivňují nejen pár samotný, ale také jejich
děti. Beseda bude zaměřená na zvládání těchto krizových situací s ohledem na maximální snížení negativního dopadu na děti.


● Jak najít společnou řeč?
● Ženský svět x mužský svět.
● Co jsou komunikační chyby a proč si na ně dát pozor?
● Jak nás ovlivňují vztahy v původní i současné rodině?