Novoroční vycházka

Datum: 1.1.2018
zveme Vás na tradiční novoroční vycházku ke krmelci v pondělí 1. prosince 2018 ve 14:00 hodin. Sraz je na odstavném parkovišti Naučné stezky proti budově Lesní správy Lány.

S sebou můžete vzít suché pečivo, jablka, mrkev pro zvířátka do krmelce.