Burza dětského oblečení, botiček a hraček

Datum: 12.4.2011
Návoz věcí 10. a 11. dubna do lánské sokolovny od 15-17 hodin. Prodej bude v úterý 12. dubna od 9 do 12 hodin. Výdej neprodaných věcí a peněz za prodané věci bude ve středu 13.4.2011 od 9-12 hodin.

PRAVIDLA BURZY:
Do burzy přijímáme pouze sezónní dětské oblečení, které bude zachovalé, vyprané a vyžehlené ve velikostech
56 až 134. Maximální počet oděvů je 60 ks, z toho oblečení vel. 56-74 max. 20 kusů. Dětské botičky v maximálním
počtu 2 párů. Hračky bez omezení množství. Všechno zboží pro prodej bude zkontrolováno podle připraveného seznamu (1x originál + 1x kopie) při převzetí věcí do burzy.

Doma označte každou nabízenou věc cedulkou, kterou přišpendlíte! Jednotné cedulky jsou ke stažení na našich
internetových stránkách u programu Domečku pod odkazem „Více k jednotlivému programu v Domečku" nebo si je můžete vyzvednout vytištěné v Domečku. K nabízeným věcem připravte seznam, ve dvojím vyhotovení, který bude obsahovat všechny údaje z identifikačních cedulek a popis nabízené věci. Seznam je ke stažení opět na internetu nebo si ho můžete vyzvednout vytištěný v Domečku.

Rozdaná pořadová čísla z minulých burz Vám zůstávají. Pokud si své pořadové číslo nepamatujete nahlédněte
do seznamu na internetu. Nové maminky dostanou své pořadové číslo u Andrey Klimešové na telefonním čísle
604 894 402.

Oblečení do burzy noste přímo do Domečku v uvedeném termínu! Neprodané věci, které nebudete chtít nazpět,
budou předány FOD Klokánek v Hostivici u Prahy. Můžete donést i dámské nebo pánské zachovalé oblečení, které předáme spolu s dětskými věcmi předáme do FOD nebo azylového domu. Tašky, ve kterých věci do burzy přinesete, si odnesete domů. Při výdeji si tašky opět přinesete (předejdeme tím zbytečným dohadům o vlastnictví tašek/přepravek).

Výdej věcí a peněz proběhne v Domečku a to pouze ve vyhlášeném termínu! Nevyzvednuté věci a peníze
propadají ve prospěch Domečku. Z prodaných věcí účtujeme poplatek 10% pro Domeček. Za vstup na burzu, vybíráme samostatné vstupné 20,- Kč. Vrácené věci a peníze si zkontrolujte podle přiloženého seznamu ihned při jejich převzetí. Na pozdější reklamace nemůžeme brát zřetel. Děkujeme za pochopení.

Bližší informace podá Andrea Klimešová na telefonním čísle 604 894 402.