Startujeme bezplatné poradenství v Domečku

Datum: 26.5.2018

Konzultace probíhají diskrétně, za zavřenými dveřmi a v herně Vám pohlídáme děti. Na první návštěvu je třeba se objednat. Aktuální termíny v programu. Jiné dny nebo místo je třeba si domluvit přímo s konzultantem.

  • Rodinné (individuální, párové nebo rodinné konzultace, psychoterapie) a pedagogicko psychologické poradenství (PhDr. Kateřina Pešková, Kontakt: peskova@post.cz nebo 776 134 539). Řešíte osobní, vztahové nebo pracovní problémy a potřebujete získat nadhled. Pomohla by Vám konzultace třetí osoby? Jste vyčerpání a nevíte, jak dál? Nerozumíte si se svým dítětem, partnerem, snachou, tchýní, zetěm, tchánem ...? Ztratili jste blízkého člověka? Bojujete s nemocí v rodině? Atd. Rodiče, potřebujete poradit v oblasti školní úspěšnosti, zralosti dětí, odkladu školní docházky, specifických poruch učení, ADHD, výchovných problémů atd. Pedagogicko psychologické poradenství nenahrazuje návštěvu Pedagogicko psychologické poradny (kulaté razítko a rozhodnutí), ale umíme pomoci v případě nerozhodnosti, zda je potřeba poradnu navštívit, řekneme Vám, co Vás tam čeká a jak se připravit.

 

  • Právní poradenství pro rodiny (Mgr. Kristýna Spalová, Kontakt: spalova@email.cz). Poradit se můžete o všem, co se týká civilního práva, tj. občanského a obchodního práva, včetně rodinného práva, dědictví a závazků. Případně doporučíme odborníky, kteří se na danou oblast specializují např. trestní nebo správní právo

  • Laktační poradenství (Věra Lintymerová, Kontakt: laktacniporadce@centrum.cz nebo 777 587 952). Poradit se můžete o všem, co se týká přípravy na kojení, režimu kojení, správného přisátí a polohy, přibývání na váze, odstavování miminka, péče o miminko po porodu

  • Personální a mzdové poradenství (Magda Žižková, DiS., Kontakt: magdaf@centrum.cz). Návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené, pracovní úvazky a poměry, čerpání dovolené, nemocenské dávky, pracovní úrazy a nemoci z povolání, zpracování daní a daňového přiznání, kontrola výpočtu mzdy, bonusů a příplatků, placení zdravotního pojištění, aj.

  • Základní sociální a formulářové poradenství (Simona Piskláková, Domeček). Poskytujeme základní sociální poradenství v oblasti sociálních dávek - na jaké sociální dávky máte nárok, kde a jak se dávky vyřizují, jaká jsou vaše práva a povinnosti v průběhu vyřizování dávek. V Domečku si také můžete vyzvednout potřebné formuláře a my vám rádi pomůžeme s jejich vyplněním.

 

  • Senior poradenství (Simona Piskláková, Domeček). Poradenství je určené přímo seniorům nebo osobám pečujícím o závislé členy v rodině. Pomůžeme Vám se zorientovat v nabídce odborných sociálních služeb (pečovatelská služba, odlehčovací služby, denní centra, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem atd.) nebo v oblasti různých sociálních příspěvků poskytovaných uvedeným skupinám.

 

  • Neutrální prostor. Prostory Domečku můžete po celou otevírací dobu využít jako NEUTRÁLNÍ PROSTOR pro setkávání rodiče s dítětem a předávání dětí mezi rodiči (např. po rozvodu nebo i před a během rozvodového řízení, v případě odloučení rodičů) nebo mezi pěstouny a rodiči apod. Tato služba je ideální pro rodiče, kteří jsou schopni a ochotni se domluvit i bez klíčového sociálního pracovníka a psychologa.
Domeček - poradenství (PDF 413 kB)