Jak podporovat emoční a sociální vývoj dítěte

Datum: 19.6.2018
beseda 19. června od 10:00 do 12:00 hodin s PhDr. Kateřinou Peškovou.

V prvních šesti letech života projde každé dítě úchvatným vývojem, včetně sociálního i citového.

Emoční a sociální dovednosti dítěte ovlivňují jeho začlenění mezi ostatní děti, jeho schopnosti komunikovat s okolím a tím se výrazně podílí na celkové spokojenosti dítěte. Beseda je zaměřená na možnosti, jak u dítěte rozvíjet dovednosti jako je sebedůvěra, samostatnost, komunikace, empatie, vyjadřování citů apod.