Beseda Práva a povinnosti v rodině

Datum: 5.11.2019
v úterý 5. listopadu od 10:00 - 12:00 hodin s JUDr. Simonou Vypušťák Corridianovou.

V dobrém i zlém aneb O povinnostech mezi členy rodiny.

  • Jaká jsou vzájemná práva a povinnosti mezi manžely, mezi rodiči a nezletilými dětmi.
  • Jaká práva mají vůči svým dětem a vnoučatům prarodiče.
  • Co je to rodičovská odpovědnost.
  • Jaké existují formy péče o nezletilé dítě.
  • Kdo a ke komu má vyživovací povinnost, jakými hledisky se řídí její výše.
  • Co tvoří jmění manželů a co vás čeká, pokud se rozhodnete s matkou nebo otcem svých dětí rozejít.
Právní beseda (PDF 1,6 MB)