Zveme vás na Novoroční vycházku ke krmelci

Datum: 28.11.2019
Procházka se uskuteční ve středu 1.ledna 2020.

Sejdeme se ve 14:00 hodin na odstavném parkovišti Naučné stezky okolo obůrky (proti budově Lesní správy Lány). Nejdříve půjdeme ke krmelci, dále pak za divočákem Bertou a když bude světlo navštívíme i lánského Hejkala.