Beseda - Závislostní chování dorostu na technologiích

Datum: 8.12.2020
beseda s Mgr. Zuzanou Hanákovou v Domečku od 10:00 do 12:00 hodin.