SETKÁNÍ SE SEBOU

Datum: 18.6.2021
Terapeutická sezení s Mgr. Hanákovou - cyklus pravidelných setkání.

SETKÁNÍ SE SEBOU ... rádi bychom vám nabídli pravidelná setkávání žen v důvěrném prostředí uzavřené skupiny (max. 10 žen). Skupinu povede Mgr. Zuzana Hanáková, kterou znáte z besed a rodinného poradenství. Cílem je zvýšit kvalitu života v oblasti rodinných vztahů, a to jak partnerské vztahy, tak zejména vztah rodič a dítě. Dále pak podpořit ženy v sebe-náhledu na své chování a jednání.

Spuštění plánujeme na podzim 2021 při přihlášení min. 6 osob (nyní jsou 3 místa obsazená). Doufáme, že se budeme moci setkávat osobně. Den a čas ladíme (navrhujeme: středy cca 1x za 3 týdny v čase 16-19 hodin nebo 17-20 hodin ... napište nám, co by vám vyhovovalo ... jiný den/čas). Přihlásit se můžete už teď. I když, že je aktivita z části hrazena z dotace je třeba se na ní finančně podílet max. částkou 270,- za jedno 3hodinové setkání. Čím více nás bude, tím bude cena příznivější.