Valná hromada spolku Naše Lány

Datum: 23.3.2024
v sobotu 23. března 2024 od 17:00 hodin v Bechnerově statku (sál - bowling).

 Program:

  • Prezentace a zahájení VH
  • Kontrola usnášeníschopnosti
  • Volba předsedajícího valné hromady, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  • Předložení zprávy o činnosti v roce 2023
  • Předložení zprávy o hospodaření v roce 2023
  • Výše členských příspěvků a termín jejich úhrady pro rok 2024
  • Projednání a schválení úkolů a programu spolku pro rok 2024
  • Návrh rozpočtu pro rok 2024
  • Diskuze