Kurs sebeobrany pro ženy pořádá pro veřejnost Domeček

Datum: 25.1.2012
Ve středu 25. ledna začíná kurz sebeobrany pro ženy. Zájemci se mohou přihlásit do 18. ledna.

Zájemci se mohou přihlásit do 18. ledna na e-mail: nebo mobil. 724 265 092 u Jany Drastilové.

Ve středu 25. ledna začíná kurz sebeobrany pro ženy. Minimální počet účastníků 6, maximální počet účastníků 10. Kurz obsahuje 6 lekcí, cena 300,- Kč. Přihlášky spolu se zálohou 200,- Kč přijímáme do 18. ledna. Kurs je přístupný široké veřejnosti! Lektorem kursu je Mgr. Irena Šmatláková.

Zahajujeme praktický kurz sebeobrany pro ženy pro zvládání krizových situací. Kurz je zaměřen na běžné situace, jako je cestování, návštěva kavárny či baru, pobyt na chatě a v neposlední řadě i normální pohyb po ulicích. Maximum času je věnováno praktickému nácviku a zažití jednotlivých technik a jejich následnému procvičování. Cíle kurzu:

  • l Rozpoznat nebezpečné situace, místa, lidi.
  • l Vyhnout se potenciálnímu nebezpečí.
  • l Naučit se myslet strategicky.
  • l Odhadnout situaci.
  • l Reagovat v případě blížícího se nebezpečí.
  • l Seznámit se s právními aspekty sebeobrany – nutná obrana a krajní nouze.
  • l Vyzkoušet si základy sebeobrany a sebeochrany.
  • l Otestovat své reakce v modelových situacích.
  • l Naučíte se, jak komunikovat s agresorem, jak ho konfrontovat.
  • l Budete mít možnost seznámit se s vybranými prostředky, které Vám mohou v takových situacích výrazně pomoci (plynovka, sprej, paralyzér, alarm).