Valná hromada občanského sdružení Naše Lány

Datum: 11.1.2012
se koná v sobotu 11. února 2012 od 15:00 hodin v Muzeu T.G.M. v Lánech.

Program valné hromady:

Prezence a zahájení valné hromady
Přivítání hostů
Představení nových členů sdružení
Kontrola usnášeníschopnosti
Volba předsedajícího valné hromady, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předložení Výroční zprávy o činnosti a hospodaření v roce 2011
Volba výboru sdružení na další 2 roky
Výše členských příspěvků a termín jejich úhrady pro rok 2012
Projednání a schválení úkolů a programu sdružení pro rok 2012
Návrh rozpočtu pro rok 2012
Diskuze

Pozvánka na valnou hromadu (PDF 213 kB)