Od zaří opět začne kreativní a přírodovědný kroužek pro děti v Domečku

Datum: 17.8.2012
Přiveďte své děti na ukázkovou hodinu v úterý 11. září od 15:00 do 17:00 hodin do Domečku.

Zdobení textilu, FIMO, vystřihování, korálkování, ubrouskování, sádrování, filcování, práce s keramickou hlínou a mnoho dal-ších výtvarných technik se mohou děti naučit v našem kroužku. Snažíme se rozvíjet představivost a šikovnost dětí. Své výrob-ky si děti odnesou domů. Součástí kreativního kroužku je přibližně 1x měsíčně přírodovědný kroužek, jehož úkolem je prohloubit zájem dětí o les a tím zlepšit vztah člověka k lesu a přírodě. Bezprostředním kontaktem s přírodou a zábavnou formou pomocí her se děti naučí les vnímat všemi smysly.

Kroužek je pro děti od 5 let (bez účasti rodičů). Maximální kapacita je 10 dětí. V případě, že Vám pracovní doba nedovolí přivést dítě osobně, je možné se s námi domluvit na jeho vyzvedávání z lánské školní družiny nebo mateřské školy ZDARMA. Pro více informací nebo přihlášení do kroužku navštivte ukázkovou hodinu ZDARMA. Dále nás můžete kontaktovat na telefonu 724 265 092 nebo na adrese sdruzeni@lany.cz.

Lektorkou kreativního kroužku je Jana Drastilová a Martina Hořejší, lektorem přírodovědného kroužku je lesní inženýr Robin Ambrož.

Kroužek se schází každé úterý od 15:00 do 17:00 hodin (přírodovědný kroužek od 16:00 do 18:00 hodin).