Dětské hřiště - granty, dotace a příspěvky

Granty, dotace a příspěvky na obnovu dětského hřiště u Židovského rybníka v Lánech

Jak se podává žádost o grant? Tuto otázku jsme si položili přesně před rokem. Musíme říci, že jsme tušili, že to nebude jednoduché. A však realita předčila naše očekávání. Žádosti o dotace státní, kterými jsme se zabývali nejdříve, nebyli nijak složité. O to však větší překvapení nám přichystaly některé nadace. Žádosti o grant určené pro neziskový sektor, které jsme podávali, mají až 50 stran včetně příloh (žádost o grant, podrobný popis projektu, fotodokumentace, doporučení projektu, propagace projektu a další). To vše odesíláme v 1 originále a často v několika kopiích. Ucházíme se o granty cca od částek 40 tisíc korun. Nejvyšší částka byla 333 tisíc od Nadace VIA. K tomu všemu je třeba mít přichystanou minimální finanční spoluúčast pro případ, že uspějete. Ta činí většinou 20%. No, a když už všechno tohle máme, odesíláme žádost a čekáme tak 1-2 měsíce na vyjádření. Stejný záměr mívá dalších čtyřicet, osmdesát, ale i 120 spolků v ČR. Vyvolených, kteří příspěvek získají, bývá jako šafránu. Přes to všechno budeme v tomhle našem snažení pokračovat. Už nyní víme, že podáme během letošního podzimu žádosti o podporu k těmto institucím: Krajský úřad Středočeského kraje Fond sportu a volného času, Nadace ČEZ.

Tyto dvě níže uvedené dotace získala a investuje Obec Lány. Občanské sdružení připravilo podklady a formuláře žádostí o dotace.

Ministerstvo pro místní rozvoj Program obnovy venkova

Žádost o dotaci podána v lednu 2006. Žádost byla kladně posouzena a dotace ve výši Kč 300.000,- byla ve prospěch hřiště čerpán v červnu 2006 na pořízení herních prvků.

Krajský úřad pro Středočeský kraj - Program obnovy venkova

Žádost o dotaci podána v zimě 2005. Žádost byla kladně posouzena a dotace ve výši Kč 125.000,- byla čerpána ve prospěch hřiště ve 3 - 4. čtvrtletí 2006 na nový asfaltový povrch oválu pro bruslaře, kola, koloběžky aj.

Dalších uvedených grantových programů se zúčastnilo samotné občanské sdružení. V některých řízeních jsme postoupili do druhého kola. Prozatím jsme však žádný grant nezískali. Konkurence je velmi vysoká a jak jsme zjistili, přednost dostávají většinou projekty humanitárního zaměření.

Nadace Partnerství - grantový program Místo pod stromy

Žádost o grant ve výši Kč 170.000,- byla podána v lednu 2006. Projekt nebyl podpořen.

Nadace VIA - grantový program 3x333 tisíc pro aktivní život v obci

Žádost o grant ve výši Kč 333.000,- byla podána v březnu 2006. Postoupili jsme do II. kola v květnu 2006. Projekt nebyl podpořen.

Nizozemské království

Žádost o grant byla podána v březnu 2006. Projekt nebyl podpořen.

Nadace ČEZ - grantový program Regionální podpory

Žádost o grant byla podána v dubnu 2006. Projekt nebyl podpořen.

Nadace Divoké husy - Benefice s Divokými husami

Žádost o grant ve výši max. Kč 40.000,- byla podána v květnu 2006. Projekt nebyl podpořen.

Nadace Eurotel - Regionální granty

Žádost o grant ve výši Kč 100.000,- byla podána v červnu 2006. Projekt nebyl podpořen.

Lesy České republiky s.p.

Žádost o grant ve výši Kč 30.000,- byla podána v červnu 2006. Projekt nebyl podpořen.

Nadace VIA - Rozvoj regionálního a komunitního života

Žádost o grant ve výši Kč 70.000,- byla podána v červenci 2006. Postoupili jsme do II. kola v září 2006. Projekt nebyl podpořen.

O další grant žádal Český červený kříž Lány. NAŠE LÁNY, z.s. připravilo podklady k žádosti.

Fond drobného dárcovství ČESKÉHO TELECOMU - Průběžný grant

Žádost o grant ve výši Kč 40.000,- byla podána v březnu 2006. Projekt nebyl podpořen.