Projekt

V roce 2015 vznikl projekt, jehož záměrem je dovybavení naučné stezky k lánské obůrce novými prvky pro děti. Hlavním partnerem projektu je Lesní správa Lány jako majitel stávající naučné stezky a správce lesa.

V roce 2016 jsme Lesní správě Lány převedli částku 19.720,- Kč pro účely spolufinancování tohoto projektu. Lesní správa Lány se na projektu měla podílet stejnou částkou. Pan Ing. Oldřich Polášek, lánský občan, od jara 2016 pracoval na výrobě sochy lánského strašidla (bez nároku na honorář). Na podzim potom proběhla na Pánovce instalace této dřevěné sochy s názvem Hejkal. V souvislosti s plánovanou celkovou rekonstrukcí naučné stezky a lánské obůrky měl být projekt dokončen v roce 2018.

V roce 2017 Lesní správa Lány sdělila našemu spolku, že vyčleněné finanční prostředky byly již vyčerpány v souvislosti s výrobou a instalací sochy strašidla Hejkal. A další původně domluvené prvky nebudou realizovány.

Děkujeme tímto Ing. Oldřichu Poláškovi, že se zapojil ochotně a zcela nezištně do výroby sochy lánského  Hejkala a dílo zdárně dovedl do úspěšného konce.

Faktura o převodu finančních prostředků ve výši Kč 19.720,- na Lesní správu Lány ve formátu pdf.

Na soše lánského Hejkala je instalována cedule:

»HEJKAL«
Autor: Oldřich Polášek
L.P. 2016
Hejkal má kouzelnou hůl!
Kdo se jí dotkne a bude hodný,
jeho přání (zejména ta vánoční) se vyplní!
Autor vytvořil tuto sochu ve spolupráci spolkem Naše Lány a Lesní správou Lány.