Jóga pro děti

Kategorie: Kreativní a pohybové aktivity
Kdy se koná: každý čtvrtek od 12:45 do 13:30 hodin I. skupina (předškoláci - 2. třída); od 13:45 do 14:30 hodin II. skupina (děti 2. - 4. třída); od 14:45 do 15:30 hodin (děti 4. - 6. třída)
Počet osob ve skupině: maximálně 10 dětí ve skupině, minimálně 6 dětí ve skupině
Počet hodin: (10 lekcí)
Cena: 900,- Kč od 1. října od 10. prosince 2020 (17.12.2020 náhrada), kroužek nebude 29.10.2020.
Lektor: Mgr. Veronika Lounová
mob. 777 669 840
trenérská škola I. tř. v oboru jógová terapie
Koordinátor: Jana Drastilová mob. 724 265 092
Ke stažení:

Kroužek jógy pro děti, vedený zábavnou formou, aby měly děti z pohybu radost. Seznámení se s ásanami, průpravná cvičení pro správné pohybové vzorce a zdravé držení těla, nácvik plného jógového dechu.

Maximální počet účastníků kroužku je 10 dětí, minimální počet je 6 dětí. Do kroužku je třeba přihlásit se předem. Nástup v průběhu roku je možný pouze v případě volných míst. Cvičení probíhá v herně Domečku. V případě přerušení docházky do kroužku není nárok na vrácení kroužkovného ani jeho části. Přerušení ze závažných zdravotních důvodů je vždy předmětem jednání. Pro náhradu zameškaných hodin jsou vyhrazeny dvě lekce, které proběhnou po skončení kroužku. V případě neuskutečnění se lekce ze zdravotních důvodů lektora zajistíme hodinu v náhradním termínu.