Půjčujeme knihy

Kategorie: Ostatní
Kdy se koná: Po celou otevírací dobu Domečku.
Není třeba se předem hlásit ani objednávat.
Cena: půjčovné za měsíc 10,- Kč
vratná záloha 100,- Kč
Aktivita je podpořena z dotačního programu Rodina 2018 poskytovaného MPSV.

KNIHOVNA

Knihovnice: Simona Piskláková

  • V Domečku je k dispozici rozsáhlá knihovna. Prohlédněte si seznam knih k zapůjčení (pdf)
  • Odebíráme časopis dTest, dále pak měsíčník Rodina a škola nebo Maminka.