Odborné poradny v našem okolí

Kategorie: Besedy, přednášky a poradenství
Kdy se koná: Po celou otevírací dobu Domečku.
Není třeba se předem hlásit ani objednávat.
Počet osob ve skupině: 1
Cena: Poradenství je poskytováno ZDARMA. Aktivita je podpořena z dotačního programu Rodina 2020 poskytovaného MPSV.

Poradce: Simona Piskláková

Potřebujete odbornou pomoc, nevíte si rady? Rádi vám pomůžeme s vyhledáním kontaktu příslušné odborné poradny nebo krizové linky. V případě Vašeho zájmu Vám poradenství v odborných poradnách v našem okolí zprostředkujeme. Zde uvádíme krátký přehled poraden a krizových linek.

CALL CENTRUM záchranné služby SK – 800 888 155 NON-STOP, call@zachranka.cz, 720 002 655 pro SMSky, www.uszssk.cz. Zdravotnická poradna. Hovory, které nemají charakter urgentního tísňového volání (volající nepotřebuje sanitku, ale chce například poradit, kam jít s bolestmi zubů). Přibližně 20% telefonátů přicházejících na Call centrum má akutní charakter a volající je následně přepojen na linku 155 a většinou je k němu poslán sanitní vůz. Jeden z důvodů vzniku Call centra bylo odlehčení hovorů tísňové lince 155.

Horká NON-STOP linka kojení Nemocnice Kladno - 605 131 754, zde se můžete poradit o problémech s kojením miminka. Osobní konzultace po předchozí domluvě.

Klinické centrum Iscare Praha - 800 203 233, www.iscare.cz. Problematika neplodnosti.

Laktační poradkyně Věra Lyntimerová, Lány - 777 587 952, laktacniporadce@centrum.cz.

Linka důvěry Kladno - 312 68 44 44, 777 68 44 44 NON-STOP, poradenstvi@ldkladno.cz, http://www.ldkladno.cz/. Pro každého bez rozdílu věku, kdo řeší nějakou složitou situaci, problém, kdo se nedokáže zorientovat v situaci, vyznat se ve svých pocitech, nemá dostatek opěrných bodů vyrovnat se se svou náhlou krizí, hledá podporu, porozumění, neví, jak dál...

Logopedie Mgr. Dana Šálová, K nemocnici 2306, Kladno – 606 285 318, logopedie.kladno@gmail.com, www.logopedie-kladno.cz. Ambulance Kladno, Stochov, Nové Strašecí Rakovník + ON-LINE poradenství.

Nouzové ubytování při Kolpingově rodině Smečno, o.s., U Zámku 5, 273 05 Smečno – 777 558 053, jana.nemethova@dumrodin.cz. Nabízí dočasné ubytování matkám (otcům) s dětmi, těhotným ženám a obětem domácího násilí bez přístřeší, zajištění stravy, sociálně právní poradenství a podporu při hledání zaměstnání ...

Manželská a rodinná poradna, zařízení sociální intervence Kladno, J. Palacha 1643, Kladno – 312 292 344, poradna@zsi-kladno.cz, www.zsi-kladno.cz. Poradna nabízí pomoc a podporu při hledání vlastního řešení v obtížných životních situacích (vztahy s nejbližšími) v důvěrném a bezpečném prostředí. Intervenční centrum nabízí: Sociální poradenství (sepsání vybraných soudních podání, pomoc při uplatňování oprávněných zájmů, pomoc se hledáním azylového bydlení, poradenství v oblasti řešení problému domácího násilí a další), Právní poradenství (poradenství v oblasti rodinného práva, občanského práva, trestního práva a další), Psychologickou pomoc (individuální terapie, párová terapie,rodinná terapie, individuální poradenství, porozvodové poradenství a další), Zprostředkování následné pomoci.

Azylový dům Kladno, o.p.s., Josefa Hory 1971, Kladno - 312 247 016, azylovydumkladno@seznam.cz, www.azylovydumkladno.cz. Zařízení, které na přechodnou dobu ubytovává a za pomoci širší spolupráce pomáhá hledat další uplatnění pro matky s dětmi v nouzi. Sociální poradenství.

Psychiatrická léčebna Praha Bohnice, Centrum krizové intervence (CKI) - 284 016 666 NON STOP, cki@plbohnice.czhttp://www.plbohnice.cz/home3/cz. Psychická krize – dospělí.

Občanské sdružení ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky - 603 210 999, praha@poradnaprozeny.eu, http://www.poradnaprozeny.eu/. Pro dívky, ženy a partnerské páry v obtížných situacích souvisejících s těhotenstvím, mateřstvím, rodičovstvím a vztahovými problémy.

Hnutí pro život ČR, o.s. - 800 108 000, http://linkapomoci.cz/, poradna@linkapomoci.cz. Linka pomoci pro ženy v tísni. Pro dívky a ženy s problémy souvisejícími s početím, těhotenstvím, porodem a mateřstvím.

Bílý kruh bezpečí, o.s. - 251 511 313, dona@donalinka.cz, http://www.donalinka.cz/. DONA NON-STOP linka pro osoby ohrožené domácím násilím, jejich příbuzným a známým.

Dětské krizové centrum, o.s. - 241 484 149 NONSTOP, http://www.ditekrize.cz/linka_duvery.php, problem@ditekrize.cz. Linka důvěry pro děti a dospělé, kteří se setkali s problematikou syndromu CAN (týrané, zneužívané nebo zanedbávané dítě) jako přímé nebo nepřímé oběti ve své rodině nebo okolí.

ROSA - centrum pro týrané a osamělé ženy, o.s. - 241 432 466, 602 246 102, http://www.rosa-os.czhttp://www.stopnasili.cz.

Rodinná poradna při Kolpingově rodině Smečno, o.s., U Zámku 5, 273 05 Smečno - 312 522 430, 777 558 057, pavel.dusanek@dumrodin.cz, www.dumrodin.cz. Rodinná poradna pomáhá podporovat schopnost rodin, párů a jednotlivců řešit své těžkosti vlastními silami, poskytovat informace vedoucí k uplatnění jejich práv a zájmů. Poskytuje kontakty na odborné instituce a odborníky.

Pedagogicko psychologická poradna SK, Cyrila Boudy 2953, Kladno - 312 661 044, 733 640 082, ppp.kladno@mybox.cz, www.pppstredoceska.cz. PPP SK pomáhá řešit výchovné a výukové problémy dětí. Zajišťuje odborné psychologické a speciálně-pedagogické služby v otázkách osobnostního, sociálního, vzdělávacího a profesního vývoje dětí a mládeže. PPP SK poskytuje diagnostickou, intervenční, reedukační, terapeutickou a psychokorektivní péči a poradenství zvláště dětem a mládeži s vývojovými a výchovnými problémy či výukovými obtížemi, zajišťuje psychologické poradenství při volbě vzdělávací a profesní dráhy, v náročných životních situacích a obdobích.

Sdružení Linka bezpečí (rodičovská linka) - 840 111 234, info@linkabezpeci.cz, http://www.linkabezpeci.cz. Rodinné a výchovné poradenství pro rodiče a ostatní členy rodiny, pedagogy.

Středisko rané péče Slaný, Tomanova 1671, Slaný - 312 522 430, rana.pece@dumrodin.cz, www.dumrodin.cz. Jedná se o službu terénní, popř. ambulantní poskytovanou dítěti a rodičům dítěte ve věku 0 – 7 let, které je zdravotně postižené nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace. Nabízíme zprostředkování kontaktů na další odborníky, poskytuje sociálně-právní poradenství, pomoc při jednání s úřady a institucemi.

Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA, Římská 2846, Kladno – Rozdělov - 312 267 917, 312 262 121, info@spod.cz, www.spod.cz. Služby jsou určeny pro děti, dospělé a celé rodiny v případě osobních a rodinných problémů. Cílem je zjistit příčiny obtíží, pomoci při hledání řešení, v případě potřeby nabídnout zařazení do našich programů. Služby pro rodiny s dětmi se specifickými potřebami, se zdravotním postižením, s dětmi v náhradní péči, etnicky nebo sociálně znevýhodněné.

Soukromá škola Slunce, o.p.s., Hornická 410, 27303 Stochov - 312 651 258, skola@slunce.info, www.slunce.info.cz . Soukromá škola vzdělává děti se speciálními potřebami (mateřská, základní a střední škola).

PROSAZ, o.s. - 800 246 642 NONSTOP, linka@prosaz.cz, http://www.prosaz.cz/. Pro zdravotně postižené děti a mládež, jejich blízké.

Finanční arbitr ČR, Legerova 69, 110 00 Praha 1 - 257 042 094, arbitr@finarbitr.cz, www.finarbitr.cz. Při sporech se zákazníky mají banky své právníky. Kdo ochraňuje práva klientů? Za nimi stojí finanční arbitr, který na jejich práva v platebním styku dohlíží. Máte-li proto problém (Ukradené doklady včetně platební karty - její zneužití výběrem z bankomatu, Ukradená platební karta - zneužití u obchodníků, Chyba banky při převodu, Opožděný převod ze strany banky atd.) nebo s převodem finančních prostředků, obraťte se právě na FA. Spory řeší stále rychleji a zadarmo. Ačkoli do kompetencí FA nepatří spory z oblasti hypoték, úvěrů, stavebního spoření nebo spory vzniklé mimo EU, je možné jej oslovit s prosbou o radu, jak si v situaci dále počínat.

Člověk v tísni, o. p. s. - 776 324 707, 226 200 400, www.clovekvtisni.cz. Přímá práce s rodinou. Terénní sociální pracovníci se zaměřují na eliminaci negativních dopadů života v prostředí sociálního vyloučení. Pomoc s pracovním poradenstvím, řešením zadluženosti, bydlením atd.

Drop in linka pro ohrožené drogou - 222 221 431 NON-STOP.

Klinické centrum Iscare Praha - 800 203 233, www.iscare.cz. Problematika neplodnosti.

Liga proti rakovině Praha - 224 920 935, www.lpr.cz, lpr@lpr.cz. Onkologická onemocnění, prevence.

Bezpečný internet (pomoc dětským obětem) - 800 155 555 NONSTOP, pomoc@linkabezpeci.cz, Chat: http://chat.linkabezpeci.cz/, http://www.internethelpline.cz.

Anabell o.s. – 848 200 210, http://www.anabell.cz, praha@anabell.cz. Sociální poradenství pro nemocné anorexií a bulimií.

Život 90, o.s.- 800 157 157 NONSTOP, seniortelefon@zivot90.cz, http://www.zivot90.cz/. Pro stárnoucí, starší generace, osamělé seniory, rodiny pečující o těžce nemocné seniory.

Registr poskytovatelů sociálních služeb https://www.mpsv.cz/web/cz/registr-poskytovatelu-sluzeb